PLA D'ESTUDIS

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (DAW)

1er Curs

 • MP1. Sistemes informàtics.
  • UF1:  Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic
  • UF2:  Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
  • UF3:  Implantació de programari específic
 • MP2. Bases de dades.
  • UF1. Introducció a les bases de dades
  • UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL
  • UF3. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental. SGBD corporatiu
  • UF4. Bases de dades objecte-relacionals
 • MP3. Programació.
  • UF1. Programació estructurada
  • UF2. Disseny modular
  • UF3. Fonaments de gestió de fitxers
  • UF4. Programació orientada a objectes. Fonaments
  • UF5. POO. Llibreries de classes fonamentals
  • UF6. POO. Introducció a la persistència en BD
 • MP4. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.
  • UF1. Programació amb XML
  • UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML
  • UF3. Sistemes de gestió d’informació empresarial
 • MP5. Entorns de desenvolupament.
  • UF1. Desenvolupament de programari
  • UF2. Optimització del programari
  • UF3. Introducció al disseny orientat a objectes
 • MP10. Formació i orientació laboral.
  • UF1. Incorporació al treball
  • UF2. Prevenció de riscos laboral
 • MP11. Empresa i iniciativa emprenedora.
 

2on Curs

 
 • MP6. Desenvolupament web en entorn client.
  • UF1. Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge
  • UF2. Estructures definides pel programador. Objectes
  • UF3. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d'objectes del document
  • UF4. Comunicació asíncrona client-servidor 
 • MP7. Desenvolupament web d’entorn servidor.
  • UF1. Desenvolupament web en entorn servidor
  • UF2. Generació dinàmica de pagines web
  • UF3. Accés a dades
  • UF4. Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs Híbrides
 • MP8. Desplegament d’aplicacions web.
  • UF1. Servidors web i de transferència de fitxers
  • UF2. Servidors d’aplicacions web
  • UF3. Desplegament d’aplicacions web
  • UF4. Control de versions i documentació
 • MP9. Disseny d’interfícies web.
  • UF1. Disseny de la interfície. Estils
  • UF2. Elements multimèdia: creació i integració
  • UF3. Accessibilitat i usabilitat
 • MP12. Projecte.
 • MP13. Formació en centres de treball.

FP DUAL

 
mapa FPLlefià

Com arribar?

C./ Sèquia 1 Badalona 08913

Metro:

Artigues-Sant Adrià (L2)

Llefiá (L10) Autobús TMB: 44

Autobusos TUSGSAL:

3, B18,B22, B23, B24, B25, B26, B30, 801

Contacte:

Tel: 933 883 298

info@fpllefia.com

Horari secretaria:

Matins: 9h a 13h De dilluns a divendres

Tardes: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous: 15,30h a 17:30h

© 2024 Centre de formació profesional LLefià. Tots els drets reservats. --- Avis legal