PLA D'ESTUDIS

CFGS Automatització i robòtica industrial

1er Curs

 • MP1. Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
  • UF1: Automatització elèctrica cablada
  • UF2: Automatització pneumàtica i electropneumàtica
  • UF3: Automatització hidràulica i electrohidràulica
 • MP2. Sistemes seqüencials programables
  • UF1: Instal·lació i muntatge de PLC
  • UF2: Programació de PLC
  • UF3: Disseny de sistemes combinacionals i seqüencials
 • MP3. Sistemes de mesura i regulació
  • UF1: Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d'accionament
  • UF2: Sistemes de regulació automàtica
  • UF3: Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades
 • MP4. Sistemes de potència
  • UF1: Configuració d’instal·lacions elèctriques
  • UF2: Màquines elèctriques
  • UF3: Electrònica de potència
 • MP5. Documentació tècnica
  • UF1. Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial
  • UF2. Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial
  • UF3. Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial
 • MP6. Sistemes programables avançats
  • UF1: Sistemes avançats de control industrial
  • UF2: Sensors avançats
 • MP10. Informàtica industrial
  • UF1: Equips, xarxes locals i entorn web
  • UF2: Programació d’equips i sistemes industrials
 • MP11. Formació i orientació laboral
  • UF: 1 Incorporació al treball
  • UF 2 Prevenció de riscos laborals

2on Curs

 • MP7. Robòtica industrial
  • UF1: Configuració de robots industrials
  • UF2: Programació de robots industrials
  • UF3: Manteniment de robots industrials
  • UF4: Servoaccionaments
 • MP8. Comunicacions industrials
  • UF1: Estructures i protocols de comunicacions industrials
  • UF2: Sistemes de control i supervisió de processos
  • UF3: Xarxes industrials
  • UF4: Sistemes d’accés remot a processos industrials
 • MP9. Integració de sistemes d’automatització industrial
  • UF1: Sistemes d'automatització industrial
  • UF2: Muntatge, programació i ajust dels sistemes
  • UF3: Posada en marxa dels sistemes d'automatització
  • UF4: Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d'automatització
 • MP12. Empresa i iniciativa emprenedora
  • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora
 • MP13. Projecte d'automatització i robòtica industrial
  • UF1: Projecte d’automatització i robòtica industrial
 • MP14 Formació en centres de treball
  • Formació en centres de treball

FP DUAL

 
mapa FPLlefià

Com arribar?

C./ Sèquia 1 Badalona 08913

Metro:

Artigues-Sant Adrià (L2)

Llefiá (L10) Autobús TMB: 44

Autobusos TUSGSAL:

3, B18,B22, B23, B24, B25, B26, B30, 801

Contacte:

Tel: 933 883 298

info@fpllefia.com

Horari secretaria:

Matins: 9h a 13h De dilluns a divendres

Tardes: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous: 15,30h a 17:30h

© 2024 Centre de formació profesional LLefià. Tots els drets reservats. --- Avis legal