PLA D'ESTUDIS

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques ( i ROBÒTICA)

1er Curs

 • MP1: Automatismes industrials
  • UF 1: dibuix tècnic aplicat als automatismes.
  • UF 2: mecanització de quadres elèctrics.
  • UF 3: automatització elèctrica cablada.
  • UF 4: automatització pneumàtica i electropneumàtica.
  • UF 5: automatització programable.
 • MP 2: instal·lacions elèctriques interiors
  • UF 1: equips, dispositius, materials i eines
  • UF 2: instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges.
  • UF 3: instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries.
  • UF 4: documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors.
  • UF 5: informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’installacions elèctriques.
 • MP 8: electrònica
  • UF 1: electrònica digital.
  • UF 2: electrònica analògica.
 • MP 9: electrotècnia
  • UF 1: corrent continu i electromagnetisme.
  • UF 2: corrent altern.
  • UF 3: màquines elèctriques.
  • UF 4: seguretat en les instal·lacions electrotècniques.
 • MP 10 formació i orientació laboral
  • UF 1: incorporació al treball.
  • UF 2: prevenció de riscos laborals.
 • MP12: anglès tècnic
  • UF1 anglès tècnic

2on Curs

 • MP3. Instal·lacions de distribució
  • UF1. Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió
  • UF2. Instal·lacions d’enllaç
 • MP4. Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
  • UF1. Instal·lacions d’antenes
  • UF2. Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació
 • MP5. Instal·lacions domòtiques
  • UF1*: Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats
  • UF2*: Instal·lacions domòtiques amb sistemes centralitzats i distribuïts
 • MP6. Instal·lacions solars fotovoltaiques
  • UF1. Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques
  • UF2. Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques
 • MP7. Màquines elèctriques
  • UF1. Transformadors
  • UF2. Màquines rotatives de corrent continu
  • UF3. Màquines rotatives de corrent altern
 • MP11. Empresa i iniciativa emprenedora
  • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
 • MP13. Síntesi
  • UF1. Síntesi
 • MP14. Formació en centres de treball
  • Formació en centres de treball
 • MP15. Robòtica
  • UF1. Introducció a la robòtica

FP DUAL

 
mapa FPLlefià

Com arribar?

C./ Sèquia 1 Badalona 08913

Metro:

Artigues-Sant Adrià (L2)

Llefiá (L10) Autobús TMB: 44

Autobusos TUSGSAL:

3, B18,B22, B23, B24, B25, B26, B30, 801

Contacte:

Tel: 933 883 298

info@fpllefia.com

Horari secretaria:

Matins: 9h a 13h De dilluns a divendres

Tardes: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous: 15,30h a 17:30h

© 2024 Centre de formació profesional LLefià. Tots els drets reservats. --- Avis legal