Informació secretaria

Preinscripcions cicles formatius grau mitjà - curs 2022/2023

Del 20 al 26 d'abril

Podrà participar l'alumnat:
  • Via 1: Que està cursant el 4t curs d'ESO o escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t ESO.
  • Via 2: Que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica.
  • Via 3: Que ha realitzat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà o ha superat la prova d’accés (inclòs si n'està exempt -PFI- o té altres requisits d'accés i que durant l'any de presentació de la sol·licitud fa, com a màxim, 18 anys

Del 17 al 23 de maig

Podrà participar la resta de l'alumnat

Alumnes estrangers, han de tenir l’homologació d’estudis


© 2022 Centre de formació profesional LLefià. Tots els drets reservats. --- Avis legal