Imprimir

Salut - Escola (Curs 2021-2022)

Sota el lema Escoles obertes, escoles segures, els departaments d'Educació i Salut van aplicar amb eficàcia un seguit de protocols, que van donar com a resultat un balanç molt positiu de l'impacte que va tenir la covid-19 als centres educatius.

Informació per a famílies

Documentació: