MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS AUTOMATITZADES CONTROLADES PER AUTÒMATS PROGRAMABLES (PLC).

Contingut del curs:
- Localització i anàlisi d’avaries en màquines i equips elèctrics controlats per PLC.
- Manteniment d’instal·lacions automatitzades amb PLC.
- Verificació del manteniment d’instal·lacions i màquines de baixa i mitja tensió controlats per PLC.

MÉS INFORMACIÖ DEL CURS


 

Download Free Joomla Templates by vonfio.de