MANTENIMENT D’INSTAL•LACIONS AUTOMATITZADES CONTROLADES PER AUTÒMATS PROGRAMABLES (PLC)

Accions formatives d’oferta en àrees professionals prioritàries

Cursos subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu

 

Adreçada a: Col·lectiu genèric de treballadors/ores no ocupats/des demandants d’ocupació (aturats/des), sens perjudici de la participació de treballadors/ores en actiu.

Requisits d’accés:

·         Nivell acadèmic: Disposar com a mínim d’un Certificat d’escolaritat.

·         Nivell professional: Disposar d’experiència laboral en el sector o haver cursat formació ocupacional relacionada amb el sector elèctric.

Contingut del curs:

·         Localització i anàlisi d’avaries en màquines i equips elèctrics controlats per PLC.

·         Manteniment d’instal·lacions automatitzades amb PLCs.

·         Verificació del manteniment d’instal·lacions i màquines de baixa i mitja tensió controlats per PLC.

·         Formació complementària: Inserció laboral i Prevenció de riscos laborals.

Inclou pràctiques en empreses del sector!

Titulació: CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA AMB APROFITAMENTper als alumnesque hagin finalitzat l’acció formativa amb avaluació positiva.

Període inscripció: del 16 al 20/12/2013    Durada: 320 h + 90h (pràctiques)


 

 

 

Download Free Joomla Templates by vonfio.de