Iniciació a la xarxa Internet

 INICIACIÓ A LA XARXA INTERNET

Accions formatives d’oferta en àrees professionals prioritàries

Cursos subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu

Adreçada a: Col·lectiu genèric de treballadors/ores no ocupats/des demandants d’ocupació (aturats/des), sens perjudici de la participació de treballadors/ores en actiu.

Requisits d’accés:

·         Nivell acadèmic:Graduat escolar o equivalent (2on ESO aprovat).

·         Nivell professional:Coneixements informàtics en entorn Windows.

Objectius:

  • Conèixer els elements necessaris per a connectar-se a Internet
  • Utilitzar i diferenciar les funcions i operacions principals dels serveis i aplicacions d’Internet.

Contingut del curs:

  • Concepte i funcionament d’Internet: Què és i com funciona Internet, navegadors, cercadors, SEO, etc.
  • Serveis i aplicacions d’Internet: Correu electrònic, grup de notícies, transferències de fitxers, connexió remota, videoconferències, màrqueting a Internet, “cloud computing”, etc.
  • Formació complementària: Inserció laboral i Prevenció de riscos laborals.

Inici del curs:  Desembre                               

Durada: 80h

Titulació: CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA AMB APROFITAMENTper als alumnesque hagin finalitzat l’acció formativa amb avaluació positiva.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de