Servei de reconeixement d'aprenentatges

Què és?

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost de 18€ per Unitat Formativa que es vol reconèixer.

Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.

 

Carta de compromís de qualitat dels serveis. Cliqueu aquí 

Oferta de places del nostre centre per cicle formatiu:

Instal·lacions elèctriques i automàtiques               4 places

Automatització i robòtica industrial                         2 places

Requisits per accedir al servei:

a)      18 anys complerts.

b)      Acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

c)       Haver rebut el servei d’assessorament i disposar de l’informe d’assessorament per al mateix cicle formatiu, o haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de cicles formatius de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí, i disposi del certificat lliurat pel centre.

d)      No estar inscrites simultàniament als mateixos crèdits d’un títol LOGSE o unitats formatives d’un mòdul professional d’un títol LOE, en règim presencial o a distància, en el mateix curs acadèmic, pels quals es sol·licita el reconeixement acadèmic.

Procediment d’inscripció. Instruccions per a fer la sol·licitud i criteris d’admissió :

 • La sol·licitud del servei es realitzarà de forma presencial,a la secretaria del centre.
 • Es realitzarà per unitats formatives pels títols LOE i per crèdits pels títols LOGSE.
 • En el següent enllaç teniu el document de sol·licitud que haureu de lliurar al centre. Cliqueu aquí.

Criteris d’admissió:

Es prioritzaran els següents criteris d'admissió:

 • L’existència de familiars d’alumnes escolaritzats al centre fins a segon grau.
 • La proximitat del domicili familiar al centre o, si escau, la proximitat del lloc de treball.
 • Treballadors d’empreses que col·laboren amb el centre (FCT, formació contínua, ...)
 • Haver fet la fase d'orientació i assessorament en el nostre centre.
 • En cas de situació d’empat un cop s’han aplicat els criteris de prioritat, l’ordenació de sol·licituds es farà per sorteig.

Procés d'inscripció: del 10 al 28 de setembre de 2018.

Període d’admissió de les sol·licituds pel servei de reconeixement: del 10 al 21 de setembre de 2018 a secretaria.

Publicació de la llista provisional d’admesos: 24 de setembre de 2018.

Reclamacións a la llista provisional de persones admeses: del 25 al 27 de setembre de 2018.

Publicació de la llista d’admesos: 28 de setembre de 2018

Preu del Servei: 18€ per UF reconeguda.

Pagament del servei: El pagament es farà en efectiu en el moment de presentar la documentació al centre

Canal de comunicació amb els aspirants: El canal de comunicació amb els aspirants admesos o en llista d’espera serà inicialment mitjançant la publicació a la web del centre. Posteriorment s'usarà el telèfon o el correu electrònic segons els casos.

Inscripció al servei de reconeixement: del 1 al 5 d'octubre a secretaria.

Les persones admeses hauran de presentar la següent documentació a la secretaria del centre:

 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida. Cliqueu aquí.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Informe d'assessorament o document equivalent.
 • Documentació per acreditar els requisits d'experiència laboral. Cliqueu aquí.
 • 18 € per cada UF que es vulgui reconèixer. Aquest pagament es farà en efectiu.

Calendari del servei de reconeixment: Pendent d'informar.

RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures lexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

Advertiment:  En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació.La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei. La manca de pagament del preu del servei en el termini establert comporta l’exclusió del servei.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Centre de formació professional Llefià. | TEL: 933 883 298 | FAX: 933 830 159 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | Cicles formatius | Cursos |

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top