Imprimir

Curs gratuït - Manteniment d'instal·lacions automatitzades controlades per PLC

Automatització industrial · Robòtica industrial · Autòmats programables (PLC) · Pneumàtica · Visió artificial · Comunicacions industrials · HMI · SCADA · Servomotors · Sensors
Inclou pràctiques en empresa.

Més informació